โคตร เป็ ใหญ่วัยทองขึ้น สีขาว แฟนเธอ สวยจนเป็นครีม